Καλώς ήλθατε

Εφαρμογή Υποβολής Αιτήσεων και Μοριοδότησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ο.Α.Ε.Δ.Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Μελέτη-Ανάπτυξη: Δρ. Γεώργιος Κυριακάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης: Ελευθέριος Κυριακάκης (Msc)