Καλώς ήλθατε

Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Μελέτη-Ανάπτυξη: Δρ. Γεώργιος Κυριακάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης: Δρ. Ελευθέριος Κυριακάκης