Πληροφορίες.


Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής.

Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής Pegasus είναι οι εξής:

1. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πρόσληψης από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς του ΟΑΕΔ.

2. Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εκπαιδευτικών.

3. Online μοριοποίηση των εκπαιδευτικών από τις επιτροπές (Α'/βάθμια, Β'/βάθμια).

4. Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εκπαιδευτικών.

5. Online (αυτόματη) ενημέρωση ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης.

6. Δημιουργία και προβολή τελικών πινάκων αξιολόγησης.


Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Μελέτη-Ανάπτυξη: Δρ. Γεώργιος Κυριακάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης: Ελευθέριος Κυριακάκης (Msc)