Σχετικά με την εφαρμογή


Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής Pegasus είναι οι εξής:

1. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πρόσληψης από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς του ΟΑΕΔ.

2. Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εκπαιδευτικών.

3. Online μοριοποίηση των εκπαιδευτικών από τις επιτροπές (Α'/βάθμιες, Β'/βάθμιες).

4. Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εκπαιδευτικών.

5. Online (αυτόματη) ενημέρωση ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης.

6. Δημιουργία και προβολή/εκτύπωση τελικών πινάκων αξιολόγησης.


Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Μελέτη-Ανάπτυξη: Δρ. Γεώργιος Κυριακάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης: Δρ. Ελευθέριος Κυριακάκης