Λειτουργίες.


Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής.

Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής Primus είναι οι εξής:

1. Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επιδοτούμενων μαθητών.

2. Δημιουργία μητρώου επιδοτήσεων ανά σχολικό έτος.

3. Διαχείριση αποφάσεων στέγασης-σίτισης.

4. Ποσοτική ανάλυση των καταχωρημένων πληροφοριών.


Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας
Μελέτη-Ανάπτυξη: Δρ. Γεώργιος Κυριακάκης