Επικοινωνία.


Πληροφορίες για υποψήφιους σπουδαστές:

210 9989 128 - (Διευθυνση Δ3)

210 9989 701 - (Διεύθυνση Δ3)

E-mail υποστήριξης υποψηφίων σπουδαστών:

a2iek@dypa.gov.gr

E-mail υποστήριξης εκπαιδευτικών μονάδων:

k.gioka@dypa.gov.gr (Αικατερίνη Γκιόκα)

e.moutsaki@dypa.gov.gr (Ευανθία Μουτσάκη)

kntalianis@dypa.gov.gr (Κωνσταντίνος Νταλιάνης)


Διοίκηση Δ.ΥΠ.Α.


Εθν. Αντιστάσεως 8

Τ.Κ. 17456

ΑΛΙΜΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ


Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης
Μελέτη-Ανάπτυξη: Δρ. Γεώργιος Κυριακάκης